teamkrohnark2014

 

Krohnark er et designteam bestående av interiørarkitekter og møbeldesignere, samt et nettverk av andre kreative fag. Vi designer, utarbeider og ferdigstiller interiør som begeistrer, styrker identitet/merkevare og skaper verdier.

Krohnark har erkjent at bred og tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å identifisere, forstå og oppfylle kundenes ulike behov. Vår målsetting er å stille med team som kan bidra med forskjellig erfaringsgrunnlag, kunnskap og kompetanse, vi driver et kontor der oppdragsgivers behov blir vel ivaretatt.

Design er kommunikasjon – Interiørarkitektens oppgave er å skape gode rom gjennom planløsning, belysning, farger, former og overflater. Vi utformer miljøer som skal øke kommunikasjon og samspill mellom mennesker, tilpasset oppgavene de skal utføre og funksjonen som skal tilfredsstilles. Et gjennomtenkt interiørkonsept vil bidra til å styrke en bedrifts merkevare og gi medarbeidere ett sted de ønsker å jobbe – og ikke minst - vise frem til sine samarbeidspartnere og kunder. Krohnark har som mål å alltid levere kreative og helhetlige løsninger tilpasset og skreddersydd oppdragsgivers behov. Bedriftsidentitet via design er en av våre styrker.

Kontor: Vi holder til i Waldemar Thranes Gate 84c- i splitter nye lokaler vi har designet selv.

Ansatte: Vi er i dag 11 ansatte med et nettverk av freelancere innenfor interiørarkitektur, arkitektur, produktdesign, og grafisk design.

Misjon: Å skape rom som engasjerer, fungerer og byr på overraskelser. Ennå viktigere, vi skal ha det gøy i prosessen sammen med våre oppdragsgivere når vi sammen skaper nye arealer!

Fagområder: Interiørarkitektur, arkitektur, arbeidsplassdesign, bedriftsidentitet og 3D illustrasjon­­­­­­­­­­­­­­­. Kontoret tegner det meste av det som tilbys av utfordringer innen interiørarkitektur og konseptutvikling, men har hovedfokus på kontor og arbeidsplassdesign.

Vi jobber med nybygg , rehabilitering av kontor/næringsbygg og bolig.

 


 
 

"Go West Young man" (Horace Greenley): Vi er levende opptatt av å se og oppleve hva som skapes utenfor Norge og reiser mye for å hente inspirasjon. Hvert år reiser vi til New York, London, Frankrike, København, Stockholm, Milano, Marokko og flere andre byer for å hente inspirasjon som vi tar med hjem til våre oppdragsgivere – vi er godt oppdatert på hva som skjer akkurat nå.

Prosjektering/Kvalitetssikring: Vi har gode innarbeidede rutiner for prosjektering og gjennomfører disse på en ryddig og oversiktlig måte. Vårt kvalitetssystem sikrer effektivitet og oversiktlighet.

Verktøy: Kontoret bruker i hovedsak tegneprogrammene Autocad og ArchiCad, i tillegg har vi god kompetanse innenfor Revit,  og 3D Studio Max. Andre programmer vi bruker i våre prosjekter er Sketchup, Photoshop, InDesign og Illustrator.  Krohnark er også gode på håndskisser og presentasjoner, verktøy som er meget verdifulle når det gjelder våre oppdragsgiveres forståelse for rom, volumer, form og innhold.

Teamet: Vi som utgjør Krohnark har jobbet med mange ulike oppdragsgivere og mangfoldet av arbeidsoppgaver har gitt oss muligheten til kreativ utvikling og bred innsikt i et stort spekter av problemstillinger. Våre løsninger skal inspirere, skape glede og stimulerer til kreativitet.

Miljø: Vi vektlegger gode ergonomiske løsninger og universell utforming. Tech 10 utfordrer oss til å skape løsninger som gir plass for alle med unike, kreative og morsomme løsninger.

Grønn ideologi: Det er et stadig økende fokus på et mer bærekraftig samfunn, noe som også gjør seg gjeldende innen arkitektur og design. Mange oppdragsgivere ønsker å gjøre minst mulig skade på miljøet ved byggeaktivitetene. Vi i Krohnark etterstreber å erverve oss mye kunnskap i dette feltet, som vi tar med oss inn i prosjekter. Har vi ikke egen kunnskap henter vi det inn via våre samarbeidspartnere.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn bedrift og er kurset i Breeam. 

Krohnark er medlem av Norwegian Green Building Council. 

Sosialt: Vi jobber med Pøbelprosjekter, støtter Amnesty International og Leger Uten Grenser med månedlige bidrag.

Generell info:

Foretaksnummer: 996 844 978

Styreleder: Tom Krohn

Daglig Leder: Heidi Krohn

Selskapsform: AS Aksjekapital 100,000 -

Regnskap: Fokus Regnskap

Revisor: Hugin revisjon AS

Fakturering: Lindorff