HVEM ER VI?

Les mer om team Krohn under kontakt.

 

 

Prosjektering/Kvalitetssikring

Vi har gode innarbeidede rutiner for prosjektering og gjennomfører disse på en ryddig og oversiktlig måte. Vårt kvalitetssystem sikrer effektivitet og oversiktlighet.

 

Grønn ideologi

Det er et stadig økende fokus på et mer bærekraftig samfunn, noe som også gjør seg gjeldende innen arkitektur og design. Mange oppdragsgivere ønsker å gjøre minst mulig skade på miljøet ved byggeaktivitetene. Krohnark etterstreber å erverve oss mye kunnskap i dette feltet, som vi tar med oss inn i prosjekter. Ved behov henter vi ekspertise fra våre eksterne samarbeidsgivere. 

 
Miljø logo.jpg
 


Miljø

 Vi vektlegger gode ergonomiske løsninger og universell utforming. Tech 10 utfordrer oss til å skape løsninger som gir plass for alle med unike, kreative og morsomme løsninger.

 

fORENINGER

 Krohn er engasjert i utvikling og er derfor medlem av Oslo Metropolitan Area og Ung i Næringseiendom.

 
 

Sosialt

Vi jobber med Pøbelprosjekter, støtter Amnesty International og Leger Uten Grenser med månedlige bidrag.

 
 

 

Generell info:

Selskapsform: AS Aksjekapital 30,000

Regnskap: Fokus Regnskap

Revisor: Hugin revisjon AS

Fakturering: Lindorff

 

Foretaksnavn: Krohnark AS

Foretaksnummer: 917 936 927 

Styreleder: Tom Krohn

Daglig Leder: Heidi Krohn