ØST // BRYNSALEEN 4

Et prosjekt hvor det grønne møter de besøkende og følger dem inn i bygget, hvor det skaper en lun atmosfære. Velkommen til det grønne i Brynsallèen 4. 

Illustrasjon: Krohnark

Illustrasjon: Krohnark

ABW
Et aktivitetsbasert miljø på jobben skreddersys mer og mer til aktivitetene som foregår på kontoret slik at arbeidsdagen får en bedre flyt. Ambisjonen er at dette skal oppleves sømløst og intuitivt slik at den enkelte får en høyere konsentrasjon når oppgaver skal løses. Frihet til å velge står i fokus, det blir enklere å samarbeide på tvers av fagområder innad i selskapet, samtidig som at terskelen for å dele ideèr senkes. (ref. bra4.no)

Illustrasjon: Krohnark

Illustrasjon: Krohnark

Illustrasjon: Krohnark

Illustrasjon: Krohnark