KROHNARTIKKEL I ESTATE LOKALER

En flytteprosess er en utmerket mulighet til å gjøre et dypdykk i organisasjonen og avstemme ikke hvor man er i dag - men hvor man skal framover.

Hva er historien? Hva står bedriften for?Hva er målet med at de ansatte skal stille opp på jobb  i det hele tatt, og ikke minst hvor skal man fremover og hvordan skal man sammen nå målet.

Heidi Krohn Olsen har skrevet en artikkel for Estate Lokaler om fremtidens arbeidsplass i utvikling.

What`s a company?
It`s a group of people with a common set of values and beliefs.
— Somen Sinek, forfatter av Start with Why