Omgivelser som får deg til å glemme tid og sted.
 

Youngskvartalet huset i 1957 friluftsrestauranten "Skillingen". Den historien ønsket vi å ta med oss i utformingen av det nye konseptet. Bakgårdens fugler har landet i interiøret, og møter der den moderne tid. Et helhetlig konsept som kan gjenspeiles i bygget gjennom farger, materialer, grafikk og utsmykking. 

Illustrasjon fasade

FASADE

Den utvendige skiltingen skal være gjennomgående i kvartalene Youngs gate / Torggata.  

Illustrasjon skilting

Illustrasjon skilting

SKILTING

Gjennomgående leietagerskilt med egen piktogramserie i alle etasjer, samt i felleskantine.

Illustrasjon folie

Illustrasjon folie

 
Motiv fondvegg i kantine. Tilrettelagt for midtplassert neonlys med teksten "bird is the word".

Motiv fondvegg i kantine. Tilrettelagt for midtplassert neonlys med teksten "bird is the word".

170905_Dør kantine materiale web.jpg

FOLIE

Gjenspeiler konseptet - med fokus på historie og fuglenes møte med den moderne tid .