Bilde
 

Krohn er et designteam bestående av interiørarkitekter, arkitekter, møbeldesigner, samt et nettverk av andre kreative fag. Vi designer, utarbeider og ferdigstiller interiører som begeistrer, styrker identitet/merkevare og skaper verdier.

Krohn interiørarkitekter har erkjent at bred og tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å identifisere, forstå og oppfylle kundenes ulike behov. Vår målsetting er å stille med team som kan bidra med forskjellig erfaringsgrunnlag, kunnskap og kompetanse, vi driver et kontor der oppdragsgivers behov blir vel ivaretatt.

Design er kommunikasjon – Interiørarkitektens oppgave er å skape gode rom, gjennom planløsning, belysning, farger, former og overflater utformer vi miljøer som skal øke kommunikasjon og samspill mellom mennesker, tilpasset oppgavene de skal utføre og funksjonen som skal tilfredsstilles.

 Bedrifter skal i stadig større grad kommunisere et image som kommer til uttrykk gjennom valg av materialer, form og farger. Ett gjennomtenkt interiørkonsept vil bidra til å styrke merkevaren og gi medarbeidere ett sted de ønsker og har lyst til å jobbe – og ikke minst - vise frem til sine samarbeidspartnere og kunder.

Krohn har som mål å alltid levere kreative og helhetlige løsninger tilpasset og skreddersydd oppdragsgivers behov. Bedriftsidentitet via design er en av våre styrker.

Kontor: Vi holder til på Sagene - i en gammel såpefabrikk fra Lilleborg - rehabilitert av Arkitektkontoret Sverre Fehn.

Ansatte: Vi er et designteam bestående av 11 personer med et nettverk av samarbeidspartnere og freelancere innenfor, interiørarkitektur, arkitektur, produktdesign, industridesign, og grafisk design.

Misjon: Å skape rom som engasjerer, fungerer og byr på overraskelser. Ennå viktigere, vi skal ha det gøy i prosessen sammen med våre oppdragsgivere når vi sammen skaper nye arealer!

Fagområder: Interiørarkitektur, arbeidsplassdesign, bedriftsidentitet og 3D illustrasjon­­­­­­­­­­­­­­­. Kontoret tegner det meste av det som tilbys av utfordringer innen interiørarkitektur og konseptutvikling men har hovedfokus på kontor og arbeidsplassdesign. Vi jobber med nybygg men jobber mye og har god erfaring fra rehabilitering og nyinnredning av kontor/næringsbygg.

Sentral godkjenning: Kontoret har sentral godkjenning med søkerfunksjon og arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3.

Fungerer dine kontorer/ trives dere på jobb? Hvis ikke – ta kontakt med oss; Vi har i spesialisert oss på å skape gode miljøer og velfungerende arbeidsplasser - hvis dine kontorer og miljø tegnet ut for dere ikke fungerer som ønsket- ta kontakt. Vi har spesialkompetanse på arbeidsplassdesign og jobber med bedrifter der endring og omorganisering ikke svarte til forventninger – interiørarkitektur er ikke "rocket science" – vi kan sørge for, sammen med dere, endringer som sørger for at dere trives!

"Go West Young man" ( Horace Greenley): Vi er levende opptatt av å se og oppleve hva som skapes utenfor Norge og reiser mye for å hente inspirasjon. Hvert år reiser vil til New York, London, Frankrike, Berlin, København, Stockholm, Milano, Marokko og flere andre byer  for å hente inspirasjon som vi tar med hjem til våre oppdragsgivere – vi er godt oppdatert på hva som skjer akkurat nå.

Prosjektering: Vi har gode innarbeidede rutiner for prosjektering og gjennomfører denne på en ryddig, oversiktlig og tilgjengelig måte.

Kvalitetssikring: vi har et kvalitetssystem som sikrer effektivitet og oversiktlighet. Vi har bred erfaring med utarbeidelse av komplette beskrivelser for alle materialer og produkter. Vi spesifiserer tekniske løsninger, materialer og mengder – dette for at de ulike tilbudsgivere skal få et såpass presist grunnlag at pristilbudene blir sammenliknbare, det er viktig å ha sikkerhet for at alle gir pris på det samme arbeidet og de samme materialene.

Verktøy: kontoret bruker i hovedsak et  tegneprogram fra Autodesk, Autocad, i tillegg bruker vi Sketch-up 3D som kommunikasjonsverktøy. Andre programmer vi bruker i våre prosjekter er Photoshop, InDesign og Illustrator. Ved mer avanserte 3D skisser bruker vi blant annet 3D Studio Max og Form Z. Krohn er også gode på håndskisser og presentasjoner, verktøy som er meget verdifulle når det gjelder våre oppdragsgiveres forståelse for rom, volumer, form og innhold. Vi jobber mye med å være så tydelige som mulig i forbindelse med vår leveranse. Da vi kjenner godt til at det å skape rom og etablere nye lokaler ikke er det våre oppdragsgivere driver med til vanlig!

Teamet: Vi som utgjør Krohn har jobbet med mange ulike oppdragsgivere og mangfoldet av arbeidsoppgaver har gitt oss muligheten til kreativ utvikling og bred innsikt i et stort spekter av problemstillinger. Vi er ett internasjonalt team - med erfaringer fra ulike deler av Europa og USA. Våre løsninger skal inspirere, da vi vet at våre omgivelser påvirker oss, skaper glede og stimulerer til kreativitet.

Miljø: Vi vektlegger vi god ergonomisk og universell utforming, med nye Tech 10 utfordres vi og skaper løsninger som gir plass for alle med unike, kreative og morsomme/annerledese løsninger.

Grønn ideologi: Det er et stadig økende fokus på et mer bærekraftig samfunn, noe som også gjør seg gjeldende innen arkitektur og design. Mange oppdragsgivere ønsker å gjøre minst mulig skade på miljøet ved byggeaktivitetene. Vi i krohn vil etterstrebe å erverve oss mye kunnskap i dette feltet som vi tar med oss inn i prosjekter dersom dette er oppdragsgivers ønske. Har vi ikke egen kunnskap henter vi det inn via våre samarbeidspartnere.

Status: Vi er i ferd med å bli sertifisert som en "miljøtårnebedrift".

Ecobox: vi jobber med å bli med i Breeam Nord da vi ønsker å ha kompetansen til å være kunnskapsrik aktør i prosjekteringen av bærekraftige og miljøbeviste prosjekter.

Vi støtter amnesty international, Leger uten grenser og pøbelprosjetet.

Se link: www.pobelprosjektet.no

Generell info:

Foretagsnummer 996 844 978

Styre: Styrets leder,Tom Olsen ( PA Consulting Group Norway) Stryemedlem, Anita Krohn Traaseth

Daglig Leder: Heidi Krohn

Selskapsform: AS Aksjekapital 100,000 -

Regnskap: Fokus Regnskap

Fakturering: Lindorff